Met meetresultaten of verwachtingen naar een concreet advies.

Een advies kan een aanbeveling zijn in een korte email maar ook het vormgeven van een technisch installatie-ontwerp, in de vorm van een werkomschrijving of bestek, behoort tot de mogelijkheden.

Wat wij hierin kunnen betekenen, lichten we uiteraard graag toe in een vrijblijvend gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek, een rondgang en eventuele tekeningen kunnen wij beginnen met het verwerken van uw wensen naar een eenduidig advies. Wij vertalen de wensen en verwachtingen naar technische eisen en productspecificaties.